Demirbaş Hukuk Bürosu

İnsanlar avukatlarına sordukları sorunun tek ve kesin bir cevabı olması gerektiğini düşünseler de aslında hukuk alanında oldukça canlı bir tartışma ortamı vardır. Gerçekten biz hukukçular herhangi bir uyuşmazlığı o uyuşmazlığa uygulanacak kuralın hangisi olduğundan, yasanın konuluş amacına, hakkaniyet ilkesinden toplumun sosyal ve ekonomik yapısına, başka ülkelerdeki uygulamalardan önceki yargısal içtihatlara kadar onlarca farklı noktadan ele alıp tartışabiliriz. Bu nedenle bir ihtilafın iki tarafı da tezlerini inançla savunacak iyi avukatlar bulmakta zorluk çekmezler.

Öte yandan bir avukatlık bürosunun web sitesi hukuk alanında teorik tartışmalar yapmak için uygun bir mecra oluşturmaz. Bu nedenle web sitemizde mümkün olduğunca teorik tartışmalara girmeden güncel hukuki konularla ilgili görüşlerimizi açıklamayı, bu arada, ilginç bulduğumuz meselelerle boşanma ve tazminat davaları gibi çok rastlanan bazı davalar hakkında ziyaretçilerimize genel nitelikte bilgiler vermeyi amaçladık.

Buradaki açıklamaların soyut ve genel nitelikte olduğunu, somut hukuki sorunlarınıza cevap oluşturmadığı gibi sık güncellenmediğinden değişen mevzuata da uygun olmayabileceğini, hukuki sorunlarınız hakkında bilgi edinmenin en doğru yolunun bir avukatla yüz yüze görüşmek olduğunu lütfen hatırınızda bulundurunuz.

Dikkatli okuyucularım istatistiklere meraklı olduğumu bilir. İstatistikler işlenmiş verilerdir ve bilgi denilen şeyin en yalın tanımı; işlenmiş veri olduğudur. Yani işlenmiş veriye bilgi diyoruz. İşlenmemiş veri ise hiçbir anlamı olmayan sayılardan ibarettir. Pek çoğunuz yapay zeka (AI: Artificial intelligence) ve büyük veri (big data) kavramlarını duymuştur. İşte bu iki kavram insanlığın geleceğinden umutlu olmamızı sağlayacak kritik gelişmelerin anahtarını oluşturuyor. Gelecekte tek bir yapay zeka uygulamasının veri işleme kapasitesi, dünyada yaşayan tüm insanların beyninin toplam veri işleme işleme kapasitesinden daha fazla olacak Yapay zeka uygulamaları geliştikçe işlediği veri hızı ve miktarı olağanüstü düzeyde artacak. Bu şekilde insan ve diğer canlıların gen haritasını çok daha hızlı çıkarabileceğiz ve elbette salgın hastalıklara yol açan virüslere karşı çok daha kısa sürede aşı geliştireceğiz. Uzaydan topladığımız verileri işleyerek yaşanabilir yeni gezegenler bulacağız. Bugün sahip olduğumuz teknoloji ile ulaşmamız mümkün olmayan ve yörüngesinde insan yaşamına uygun bir gezegen barındırabileceği düşünülen güneş sistemimize en yakın yıldız sistemi olan Proxima Centouri’ ye gidebileceğiz.

Ama şimdilik bu kadar uzağa gitmeye gerek yok ve zaten mümkün de değil. Gezegenimize döner ve ülkemizin ”yalnız ve güzel” yargı sistemine bir göz atmak istersek, istatistikler ne olup bittiğini anlamamıza yardımcı olabilir.

Adalet Bakanlığı en son 2019 yılı Adli İstatistiklerini yayınlamıştır. 2019 yılında Türkiye’de hukuk mahkemelerinde açılmış toplam dava dosya sayısı 3 787161 dir. Bu sayı 2012 yılında 2 797 566 adetti (*). Buna göre 7 yıllık süre içinde dava dosya sayısının yaklaşık bir milyon adet ve %35 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Bu davaların ortalama görülme süresi (sonuçlanma süresi) 2012 yılında 232 günken 219 yılında 280 güne çıkmıştır. Bu sonuç dava dosya sayısındaki artışla uyumludur.

2019 yılında hukuk mahkemelerinde görülen 3 787 161 adet dava dosyasının; 221 418 adedini (%5’8) Asliye Ticaret Mahkemelerinde, 1 128 182 adedini (%29,8) Asliye Hukuk Mahkemelerinde, 569 595 adedini (%15) İş Mahkemelerinde, 325 551 adedini (%8,6) İcra Hukuk mahkemelerinde, 915 471 adedini (%24,2) Sulh Hukuk Mahkemelerinde, 27 236 adedini (%0.7) Kadastro Mahkemelerinde,134 774 adedini (%3.6) Tüketici Mahkemelerinde, 454.434 adedini (%12) Aile Mahkemelerinde, 10 500 adedi (0,3) Fikri Sına Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar oluşturmaktadır.

Çok ilginç bir veri hukuk mahkemeleri arasında dava sayısı artış azalış oranına ilişkin istatistikten çıkmaktadır. Buna göre 2019 yılında Ticaret Mahkemelerinde açılan dava sayısı %7.2 azalırken, İcra Mahkemelerinde açılan dava sayısı %10 artmıştır. İşte verileri işlemenin mucizesi. Hiçbir şey 2018 yılının ağustos ayından sonra başlayan ekonomik krizi bu kadar net ve kesin bir şekilde fotoğraflayamazdı.

Bir diğer ilginç sonuç da her 100 000 kişiye düşen dava dosya sayısına ilişkin tespitlerdir. 2019 yılında her 100 000 kişiye düşen dava dosya sayısı 2.569 ‘ dur. Bu sayı 2012 yılına göre yaklaşık %14 artmıştır. Nüfusun yaklaşık %2.6‘ sının mahkemelerde görülen bir davası bulunmaktadır.

Kaybolmakta olan meslekler gibi yasal değişiklikler nedeniyle ortadan kalkmaya yüz tutan davalar da vardır. Tanıma ve tenfiz davaları 2014 yılında 8 710 adetle en çok açılan dava türleri listesine girerken, yasal değişiklikle tanıma işleminin idari mercilerce de yapılmasına imkan sağlanması sonucunda bu davaların sayısında dramatik bir düşüş olmuştur.

2019 yılında mahkemelerde görülen 3.787.161 adet dava dosyasının ;(**)

350 065 adedi veraset davası
248 640 adedi, boşanma davası
232 893 adedi, alacak davası,
197 362 adedi, vesayet davası
133 420 adedi tazminat davası,
79.057 adedi, kadastro tespitine itiraz davası
80 797 adedi, İtirazın İptali davası
66 898 adedi Şikâyet (İcra) Davaları
57 873 adedi icra takibine itiraz davası,
54 996 adedi tespit davası,
46 406 adedi tapu iptali ve tescil davası
44 444 adedi, kamulaştırma davası,
47 108 adedi, nüfus davası
38 169 adedi, tüketici davası
37.287 adedi, tahliye (kira) davası
33 443 adedi, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası,
32 088 adedi, çocuk mallarının korunması davası,
30 251 adedi, Miras davası
26 890 adedi, nafaka davası
25 907 adedi, Satıcı tarafından açılan Tüketici Davası,
24 309 adedi, 4721 Sayılı Kanun (Türk Medeni kanunu ve 5395 sayılı Kanun (Çocuk Koruma Kanunu) uyarınca açılan koruma kararı verilmesi veya kaldırılması davası,
19 344 adedi, menfi tespit davası,
332 489 diğer davalardır.
20.710 adedi, müdahalenin meni-muarazanın men’i davası
17.852 adedi, menfi tespit davası,
13.299 adedi, iş davası, tanıma ve tenfiz davasıdır.
Adli istatistiklere göre 2014 yılında Türkiye genelinde açılan dava sayısı ise 2 142 665 adetti. Bu dava dosyalarının dava türlerine göre dağılımı ise şu şekildeydi. (***)
287 910 adedini Veraset Davaları (%13.4)
214 254 adedini Alacak Davaları (%10, 0)
202 017 adedini Boşanma Davaları (%9,4)
154 824 adedini Vesayet davaları (% 7,2)
141 384 adedini tazminat Davaları (%6.6)
98.310 adedini Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Dava (% 4,6)
91 008 adedini Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı Davaları ( %4,2)
87 484 adedini İtirazın İptali Davaları (%4,1)
66 898 adedini Şikâyet (İcra) Davaları (% 3,1 )
57 471 adedini Tespit Davaları (% 2,7)
741 105 adedini Diğer (%34,6) davalar oluşturmaktadır.
Biz de web sitemizde en sık rastlanan dava türleri olan bu davalar hakkında ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Faydalı olması dileğiyle.
Avukat Hüseyin Demirbaş - Demirbaş Avukatlık Bürosu – Bursa – Mart 2021 demirbas@demirbas.av.tr
Yararlanılan Kaynaklar:
(*) Türkiye İstatistik Kurumunun “Dava Türüne Göre Hukuk Mahkemelerinde Açılan Dava Davacı Davalılar (defendants,plaintifs and cases filed at the civil courts by type of case ) başlıklı çalışması -www.tuik.gov.tr-
(**) Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü`nün Adli İstatistikler Kitabı 2019 adlı
((https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adli-istatistik-2019-yayini10062020050051)
(***) Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü`nün Adli İstatistikler 2014 yılı yayını
Not: Adalet Bakanlığı çalışmalarında TÜİK çalışmalarının aksine hasımlı-hasımsız dava ayrımı yapılmamaktadır.