BURSA AVUKAT VE HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

DEMİRBAŞ HUKUK BÜROSU

Yazar: Avukat Hüseyin Demirbaş – Kurucu

İnsanlar avukatlarına sordukları sorunun tek ve kesin bir cevabı olması gerektiğini düşünseler de aslında hukuk alanında oldukça canlı bir tartışma ortamı vardır. Gerçekten biz avukatlar herhangi bir uyuşmazlığı o uyuşmazlığa uygulanacak kuralın hangisi olduğundan, yasanın konuluş amacına, hakkaniyet ilkesinden, dürüstlük kuralına, başka ülkelerdeki uygulamalardan önceki yargısal içtihatlara kadar onlarca farklı noktadan ele alıp tartışabiliriz. Bu nedenle bir ihtilafın iki tarafı da tezlerini inançla savunacak iyi avukatlar bulmakta zorluk çekmezler. Avukatlığın dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu düşünürsek binlerce yıldır çekmiyorlar.

Öte yandan Bursa da bir avukatlık bürosunun web sitesi hukuk alanında teorik tartışmalar yapmak için uygun bir mecra oluşturmaz. Bu nedenle web sitemizde mümkün olduğunca teorik tartışmalara girmeden kendimizi tanıtmayı ve görüşlerimizi açıklamayı, bu arada, ilginç bulduğumuz konularla, boşanma davaları, tazminat davaları ve ceza davaları gibi çok rastlanan bazı davalar hakkında ziyaretçilerimize genel nitelikte bilgiler vermeyi amaçladık.

Buradaki açıklamaların soyut ve genel nitelikte olduğunu, somut hukuki sorunlarınıza cevap oluşturmadığı gibi sık sık güncellenmediğinden değişen mevzuata da uygun olmayabileceğini, hukuki sorunlarınız hakkında bilgi edinmenin en doğru yolunun bir avukat ile yüz yüze görüşmek olduğunu lütfen hatırınızda bulundurunuz.

Bursa Avukatlık Büroları arasında deneyimi, yetkinliği ve iş disiplini ile öne çıkan Demirbaş Hukuk Bürosu, artık ikinci kuşağın da dahil olduğu ekibiyle, tecrübe ve deneyimi birleştiriyor. Ağırlıklı olarak Bursa da avukatlık ve hukuk danışmanlığı faaliyeti yürütmekle birlikte ülkenin her yerinde müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışma hizmeti veriyor.

Geçtiğimiz günlerde web sitemizi yeniledik. Artık daha güncel bir tasarıma ve daha kullanıcı dostu bir ara yüze sahip. İçerikleri de hızla güncelliyor ve yenilerini ekliyoruz. Avukatlarımıza sormak istediğiniz soruları iletişim formunu kullanarak gönderebilir veya ilgili içeriğin altındaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Yakında çevrimiçi görüntülü ve yazılı görüşme için teknik altyapıyı da oluşturacağız.

Dikkatli ziyaretçilerimiz istatistiklere meraklı olduğumu bilir. İstatistikler işlenmiş verilerdir ve bilgi denilen şeyin en yalın tanımı; işlenmiş veri olduğudur. Yani işlenmiş veriye bilgi diyoruz. Ülkemizin yargı sistemine bir göz atmak istersek adalet istatistikleri ne olup bittiğini anlamamıza yardımcı olacak bilgiyi bize sağlayabilir.

Adalet Bakanlığı en son 2019 yılı Adli İstatistiklerini yayınlamıştır. 2019 yılında Türkiye’de hukuk mahkemelerinde açılmış toplam dava dosya sayısı 3 787 161 dir. Bu sayı 2012 yılında 2 797 566 adetti (*). Buna göre 7 yıllık süre içinde dava dosya sayısının yaklaşık bir milyon adet ve %35 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Bu davaların ortalama görülme süresi (sonuçlanma süresi) 2012 yılında 232 günken 219 yılında 280 güne çıkmıştır. Bu sonuç dava dosya sayısındaki artışla uyumludur.

2019 yılında hukuk mahkemelerinde görülen 3 787 161 adet dava dosyasının; 221 418 adedini (%5’8) Asliye Ticaret Mahkemelerinde, 1 128 182 adedini (%29,8) Asliye Hukuk Mahkemelerinde, 569 595 adedini (%15) İş Mahkemelerinde, 325 551 adedini (%8,6) İcra Hukuk mahkemelerinde, 915 471 adedini (%24,2) Sulh Hukuk Mahkemelerinde, 27 236 adedini (%0.7) Kadastro Mahkemelerinde,134 774 adedini (%3.6) Tüketici Mahkemelerinde, 454.434 adedini (%12) Aile Mahkemelerinde, 10 500 adedi (0,3) Fikri Sına Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar oluşturmaktadır.

Çok ilginç bir veri hukuk mahkemeleri arasında dava sayısı artış azalış oranına ilişkin istatistikten çıkmaktadır. Buna göre 2019 yılında Ticaret Mahkemelerinde açılan dava sayısı %7.2 azalırken, İcra Mahkemelerinde açılan dava sayısı %10 artmıştır. İşte verileri işlemenin mucizesi. Hiçbir şey 2018 yılının ağustos ayından sonra başlayan ekonomik krizi bu kadar net ve kesin bir şekilde fotoğraflayamazdı.

Bir diğer ilginç sonuç da her 100 000 kişiye düşen dava dosya sayısına ilişkin tespitlerdir. 2019 yılında her 100 000 kişiye düşen dava dosya sayısı 2.569 ‘ dur. Bu sayı 2012 yılına göre yaklaşık %14 artmıştır. Nüfusun yaklaşık %2.6‘ sının mahkemelerde görülen bir davası bulunmaktadır.

Kaybolmakta olan meslekler gibi yasal değişiklikler nedeniyle ortadan kalkmaya yüz tutan davalar da vardır. Tanıma ve tenfiz davaları 2014 yılında 8 710 adetle en çok açılan dava türleri listesine girerken, yasal değişiklikle tanıma işleminin idari mercilerce de yapılmasına imkan sağlanması sonucunda bu davaların sayısında dramatik bir düşüş olmuştur.

2019 yılında mahkemelerde görülen 3.787.161 adet dava dosyasının ; (**)

 • 350 065 adedi veraset davası
 • 248 640 adedi, boşanma davası
 • 232 893 adedi, alacak davası,
 • 197 362 adedi, vesayet davası
 • 133 420 adedi tazminat davası,
 • 79.057 adedi, kadastro tespitine itiraz davası
 • 80 797 adedi, İtirazın İptali davası
 • 66 898 adedi Şikâyet (İcra) Davaları
 • 57 873 adedi icra takibine itiraz davası,
 • 54 996 adedi tespit davası,
 • 46 406 adedi tapu iptali ve tescil davası
 • 44 444 adedi, kamulaştırma davası,
 • 47 108 adedi, nüfus davası
 • 38 169 adedi, tüketici davası
 • 37.287 adedi, tahliye (kira) davası
 • 33 443 adedi, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası,
 • 32 088 adedi, çocuk mallarının korunması davası,
 • 30 251 adedi, Miras davası
 • 26 890 adedi, nafaka davası
 • 25 907 adedi, Satıcı tarafından açılan Tüketici Davası,
 • 24 309 adedi, 4721 Sayılı Kanun (Türk Medeni kanunu ve 5395 sayılı Kanun (Çocuk Koruma Kanunu) uyarınca açılan koruma kararı verilmesi veya kaldırılması davası,
 • 19 344 adedi, menfi tespit davası,
 • 332 489 diğer davalardır.
 • 20.710 adedi, müdahalenin meni-muarazanın men’i davası
 • 17.852 adedi, menfi tespit davası,
 • 13.299 adedi, iş davası, tanıma ve tenfiz davasıdır.

Adli istatistiklere göre 2014 yılında Türkiye genelinde açılan dava sayısı ise 2 142 665 adetti. Bu dava dosyalarının dava türlerine göre dağılımı ise şu şekildeydi. (***)

 • 287 910 adedini Veraset Davaları (%13.4)
 • 214 254 adedini Alacak Davaları (%10, 0)
 • 202 017 adedini Boşanma Davaları (%9,4)
 • 154 824 adedini Vesayet davaları (% 7,2)
 • 141 384 adedini tazminat Davaları (%6.6)
 • 98.310 adedini Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Dava (% 4,6)
 • 91 008 adedini Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı Davaları ( %4,2)
 • 87 484 adedini İtirazın İptali Davaları (%4,1)
 • 66 898 adedini Şikâyet (İcra) Davaları (% 3,1 )
 • 57 471 adedini Tespit Davaları (% 2,7)
 • 741 105 adedini Diğer (%34,6) davalar oluşturmaktadır.

Biz de web sitemizde en sık rastlanan dava türleri olan bu davalar hakkında ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız.

Faydalı olması dileğiyle.