Bireysel ve Toplu İş Hukuku

Toplu iş sözleşmeleri ve sendikacılık alanı da dahil olmak üzere iş ve çalışma hukuku kapsamına giren her konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Bu kapsamda toplu iş hukukunda;
  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri
  • Sendika yetki ve iş kolu tespitine ve bunlara itirazlara yönelik davalar
Bireysel iş hukukunda;
  • İşe iade davaları
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık ücretli izin ve fazla çalışma ücretleri ile iş ve çalışma ilişkisinden doğan diğer tazminat ve alacaklara ilişkin davalar,