26 Kasım 2022

Ev İşlerinde Çalışanların İşçilik Hakları ve Sigortalılığı

Ev İşlerinde Çalışanların İşçilik Hakları ve Sigortalılığıİçindekiler1 Ev İşlerinde Çalışanların İşçilik Hakları ve Sigortalılığı1.1 EK-9 Çalışan Ne Demektir?1.2 Ev İşlerinde Çalışanların Sigortalılığı1.3 Ev İşlerinde Çalışanlar (Ek-9) […]
16 Kasım 2022

İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu

İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçuİçindekiler1 İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu1.1 İş ve Çalışma Özgürlüğü1.1.0.1 Türk Ceza Kanunu’nun 117. Maddesi1.2 İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Suçunun […]
20 Ekim 2022

Eyt Yasasında Son Gelişmeler

Sigortalılık başlangıç tarihi veya SGK sistemine giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesinde olan ve prim gün sayısını tamamladığı halde 5510 Sayılı Kanun’un emeklilik yaşlarını yükseltmesi nedeniyle yaş koşuluna takılarak emekli olamayan kişilere emeklilikte yaşa takılanlar veya kısaca EYT‘li denilmektedir. 
12 Ekim 2022

Kiracının Tahliyesi Davaları

Kiracının Tahliyesi Davaları, Kira sözleşmeleri, Mal sahibi kiracısını nasıl tahliye eder? İhtiyac nedeniyle tahliye, Yeniden imar inşa nedeniyle tahliye, Yetkili mahkeme, Tahliye Taahhüdü, Alt kira, Kira borcu ne zaman ödenir?
31 Ağustos 2022

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası Ve CMK Kapsamında Uzlaşmaİçindekiler1 Trafik Kazası Tazminat Davası Ve CMK Kapsamında Uzlaşma1.1 Uzlaştırma nedir?1.1.1 Uzlaştırma Usulü ve Sonuçları Nelerdir?1.1.2 Hangi Suçlar Uzlaştırmaya […]
15 Ağustos 2022

Aile Konutunun Satışının İptali Davası

Aile Konutunun Satışının İptaliİçindekiler1 Aile Konutunun Satışının İptali1.1 Aile Konutu Nedir? 1.2 Aile Konutu Şerhi Nedir?1.2.1 Aile Konutu, Şerhe Rağmen, Diğer Eşten Habersiz Satılırsa Ne Olur?  1.2.2 […]
15 Ağustos 2022

Muris muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları

Mirastan Mal Kaçırmaİçindekiler1 Mirastan Mal Kaçırma1.1 Miras Hukuku Nedir? 1.2 Gayrimenkul Hukuku Nedir? 1.3 Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?1.3.1 Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davasının Hukuki Temeli 1.3.2 […]
21 Temmuz 2022

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolüİçindekiler1 Anlaşmalı Boşanma Protokolü1.1 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği1.1.0.1 ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL1.1.1 Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü1.1.1.1 ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL1.1.2 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Tapu […]
3 Temmuz 2022

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Maluliyet Raporuna Uygulanacak Yönetmeliğin İncelemesi Haksız fiil nedeniyle cismani zararların tazmini davalarında, söz konusu haksız fiilin kişide sürekli bir […]