Bireysel ve Toplu İş Hukuku Davaları

Bursa iş hukuku avukatı, Bursa iş davaları avukatı

İş hukuku, işçi ile işveren arasında sözleşmeye dayalı her türlü iş ilişkisini tüm boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir temel hukuk dalıdır. İşçi ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, işe ve işyerine ilişkin yasal düzenlemeler, toplu iş sözleşmeleri, sendikalar gibi konular iş hukukunun başlıca çalışma alanını oluşturur. Hizmet akdine dayalı ilişkiler bireysel iş hukuku, sendika ve toplu iş ilişkileri ise toplu iş hukuku başlığı altında incelenir.

İş hukuku; hukukun, en dinamik alanlarından biridir. İş hukukundan kaynaklanan davalar yargı sistemimizdeki en yaygın dava türlerinden birini oluşturur. Bu nedenle hukuk büroları ve avukatların en çok eğildiği alanlardan biri iş hukuku ve iş davalarıdır.

Biz de toplu iş sözleşmeleri ve sendikacılık alanı da dahil olmak üzere iş ve çalışma hukuku kapsamına giren her konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Bu kapsamda toplu iş hukukunda; Bursa sendika avukatı olarak
  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri. Hukuk büromuz bugüne kadar çok sayıda toplu iş sözleşmesi (TİS) müzakereleri yürütmüş ve sonuçlandırmıştır.
  • Sendika yetki ve iş kolu tespitine ve bunlara itirazlara yönelik davalar
Bireysel iş hukukunda; Bursa iş davaları avukatı olarak;
  • İşe iade davaları
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık ücretli izin ve fazla çalışma ücretleri ile iş ve çalışma ilişkisinden doğan diğer tazminat ve alacaklara ilişkin davalar,

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.