Sınai Mülkiyet Hukuku ve Marka Patent Tasarım Davaları

Bursa marka avukatı, Bursa patent avukatı

Bir buluş yapmış veya var olan bir buluşa bir yenilik ekleyerek onu geliştirmişseniz, ilgi çekici ama mutlaka yeni ve farklı bir tasarımınız varsa, markalaşmak veya marka kimliğinizi geliştirmek sizin için önemliyse yahut başkalarının buluş veya tasarımlarını lisanslı olarak üretmek, satmak, markalarını rızaları ile kullanmak istiyorsanız veya önceliğiniz tüm bu sayılan alanlardaki haklarınızı korumak ise yolunuz, er geç, sınai mülkiyet hukuku uzmanı bir marka patent avukatı ile kesişecektir.

Demirbaş Hukuk Bürosu uzun yıllardan beri sınai mülkiyet hukukunun her alanında yurt içi ve yurt dışında yerleşik şirketlere bursa patent avukatı, bursa marka avukatı olarak avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Kurucumuz Avukat Hüseyin Demirbaş 2005 yılından bu yana marka ve patent vekilidir. Çalışma konularımızdan bazıları şunlardır.

  • Marka, tasarım, patent ve faydalı modeller hakkında hükümsüzlük davaları
  • Belirli bir süre kullanmama nedeniyle marka iptali davaları
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım haklarını ihlalden kaynaklanan maddi manevi tazminat, tecavüzün tespiti, tecavüzün men’i davaları ve bunlarla ilgili ihtiyati tedbir talepleri
  • Sınai mülkiyet hakları ile ilişkili haksız rekabet davaları
  • Türk Marka ve Patent Kurumu kararlarının iptali davaları
  • Türk Marka ve Patent Kurumu karalarına itirazlar
  • Paralel ithalat ve marka hakkının tüketilmesi konularına ilişkin hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü (dava takibi) hizmetleri