Miras Hukuku ve Miras Davaları

Bursa miras avukatı

Miras hukuku, Demirbaş Hukuk Bürosu’nun temel çalışma alanlarından biridir. Bu kategorinin, bazıları aşağıda zikredilen tüm alanlarında, bursa miras avukatı olarak uyuşmazlık çözümü ve hukuki danışma hizmeti veriyoruz.

  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi
  • Vasiyetnamenin açılması, okunması davaları
  • Vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi) davalar
  • Vasiyetnamenin iptali ve tenkis davaları
  • Mirasta istihkak davaları
  • Terekenin tespiti ve defter tutma işlemleri
  • Terekeye temsilci atanması davaları
  • Miras taksim işlemleri