Miras Hukuku ve Miras Davaları

Bursa miras avukatı

Miras hukuku, Demirbaş Hukuk Bürosu’nun temel çalışma alanlarından biridir. Bu kategorinin, bazıları aşağıda zikredilen tüm alanlarında, bursa miras avukatı olarak uyuşmazlık çözümü ve hukuki danışma hizmeti veriyoruz.

  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi
  • Vasiyetnamenin açılması, okunması davaları
  • Vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi) davalar
  • Vasiyetnamenin iptali ve tenkis davaları
  • Mirasta istihkak davaları
  • Terekenin tespiti ve defter tutma işlemleri
  • Terekeye temsilci atanması davaları
  • Miras taksim işlemleri

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.