Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bursa vergi avukatı

Vergi ve sosyal güvenlik hukukunun bazı alanlarında partner YMM bürosu ile birlikte çalışarak avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti veriyoruz

Bu kapsamda daha çok aşağıdaki konulara odaklanıyoruz.

  • Vergi suçlarında sanık müdafiliği (Asliye Ceza Mahkemesi)
  • Vergi ihtilaflarında mükellef vekilliği (Vergi Mahkemesi)

Sosyal güvenlik hukukunda, bursa sigorta avukatı olarak;

  • Özellikle SGK ‘nun muvazaalı boşanma, sahte hizmet, prim gün sayısının yetersiz olduğu gibi iddialarla ölüm aylıklarını ve emekli maaşlarını kesmesi işlemlerine karşı iş mahkemelerinde ve idari yargıda açılan iptal davaları
  • Şirket vergi borçlarından dolayı şirket ortakları aleyhinde icra takip işlemleri yapılması işlemlerine karşı iş mahkemelerinde açılan iptal davaları
  • Hizmet tespiti davaları
  • Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davaları