28 Ocak 2023
Reddi Miras

Reddi Miras Hakkında Her Şey

Reddi Miras Bu yazımızda mirasın reddi kurumunu bütün yönleriyle ve uygulamaya dönük bir bakış açısıyla ele alacağız.  Mirasın Reddi veya Reddi Miras Nedir? Reddi miras; yasal […]
16 Aralık 2022

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneği

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneği Muris muvazaası davası internetten alınmış hazır dava dilekçesi içeriklerinin kullanılmasına uygun bir dava türü değildir. Yukarıda açıklandığı […]
16 Aralık 2022

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatı

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatı Muris muvazaası davasını kazanabilmek içinmiras bırakanın mirastan mal kaçırma kastı ile hareket ettiğinin kanıtlanması gerekir. Bu iddia her türlü […]
16 Aralık 2022

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır?

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır? Muris muvazaası veya mirastan mal kaçırma örnekleri genellikle mirasçılardan birine bir taşınmazı tapuda satış göstererek bağışlamak veya […]
15 Ağustos 2022

Aile Konutunun Satışının İptali Davası

Aile Konutunun Satışının İptali Aile Konutu Nedir?  Medeni Hukukta aile birliğinin korunması amacıyla öngörülen tedbirlerden biri olan aile konutu; eşlerin ve varsa çocuklarının birlikte ve sürekli […]
15 Ağustos 2022

Muris muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davaları Miras Hukuku Nedir? Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde bu kişiye ait malvarlıklarının yasal ve […]
16 Mayıs 2021

Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi

Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi EŞ LEHİNE VERİLEN İPOTEKEŞLER ARASINDAKİ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİORTAKLIÐIN İŞLERİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEKKADININ KOCA LEHİNE GERÇEKLEŞTİRDİÐİ İŞLEMLERLİMİT […]
16 Mayıs 2021

Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi

Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi GAYRİMENKUL DAVALARI: GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ÖDENMİŞ PARANIN DENKLEŞTİRİCİ […]
16 Mayıs 2021

Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi

Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi Paylı mülkiyete tabi bir taşınmazdan hisse satın almak oldukça riskli bir durumdur. Bu taşınmazlardaki pay satışlarında mevcut paydaşların […]

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.