2 Haziran 2023
icra takibii

İcra Takibi veya Cebri İcra Nedir? 

İcra Takibi veya Cebri İcra Nedir?  Anlaşmalı Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Yazar: Avukat Hüseyin Demirbaş, Bursa Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar, maddi ve/veya manevi tazminat ödenip […]
17 Mayıs 2021

İcra İnkar Tazminatı

İcra İnkar Tazminatı T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/553 KARAR NO: 2014/4497Y A R G I T A Y I L A M I […]
17 Mayıs 2021

Delil Olarak Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanma

Delil Olarak Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanma T.C.YARGITAY15. Hukuk Dairesi Esas: 2004/4125Karar: 2004/4149Tarih: 14.09.2004 KARAR METNİ:Hükmün temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi […]
17 Mayıs 2021

Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu

Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu T.C.YARGITAY12. Hukuk Dairesi Esas: 2006/11961Karar: 2006/15028Tarih: 07.07.2006 ÖZET: Somut olayda olduğu gibi bonolarda keşideci protesto edilmemişse hamil […]
17 Mayıs 2021

İflasın Ertelenmesi Davası

İflasın Ertelenmesi Davası Yargitay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E. : 2005/2807 K. : 2005/4480 T. : 21.04.2005 • Grup Sirketleri Tarafindan Birlikte Acilan İflasin Ertelenmesi Davasi • […]
17 Mayıs 2021

Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek İddianame Gerekmemesi

Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek İddianame Gerekmemesi T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2007/17-16 K. 2007/28 T. 13.2.2007 • ALACAKLISINI ZARARA UÐRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK […]
17 Mayıs 2021

İflas Masasına Kayıt Kabul Davası Yabancı Para Alacağı Kaydı İflasta Eşitlik

İflas Masasına Kayıt Kabul Davası Yabancı Para Alacağı Kaydı İflasta Eşitlik İflas Masasına Kayıt Kabul Davası Yabancı Para Alacağı Kaydı İflasta Eşitlik T.C. YARGITAY 19. Hukuk […]
17 Mayıs 2021

Tasarrufun İptali Davaları

Tasarrufun İptali Davaları T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2008/2594 K. 2008/3948 T. 14.7.2008 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Açılabilmesi İçin Bir İcra Takibi Bulunması ve […]
17 Mayıs 2021

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi T.C.YARGITAY19. Hukuk Dairesi Esas: 2007/261Karar: 2007/3707Tarih: 12.04.2007 KARAR METNİ:Davacı vekilince hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın […]