19 Şubat 2024
tasarim hakkinin ihlalinde tazminat davalari

Tasarım Hakkının İhlalinde Tazminat Davaları

Tasarım hakkına tecavüz sonuç olarak bir haksız fiildir. Dolayısıyla hakkın ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararın, ilgilisi tarafından talep edilmesi durumunda, haksız fiile ilişkin genel hükümler uyarınca […]
25 Temmuz 2023
tasarim hukuk bilgilenmis kullanici

Tasarıma Tecavüzün Önlenmesi, Durdurulması Ve Giderilmesi Davaları

Tasarıma Tecavüzün Önlenmesi, Durdurulması Ve Giderilmesi Davaları  Tasarım hakkı sahibi; tecavüzü gerçekleştiren kişiye karşı tecavüzün önlenmesi davası, tecavüzün durdurulması davası, tecavüzün giderilmesi davası, tecavüzün tespiti davası, […]
24 Temmuz 2023
tasarim hukuku bilgilenmis kullanici

Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı

Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu veya buna kaynak Avrupa Birliği hukuku düzenlemelerinde bilgilenmiş kullanıcı kavramının kapsam ve içeriğine ilişkin bir herhangi bir […]
24 Temmuz 2023
tasarim hakkinin korunmasi

Tasarım Hakkının Korunması

Endüstriyel tasarımların korunması Sınai Mülkiyet Kanunu ve haksız rekabete ilişkin genel hükümler yoluyla sağlanmaktadır. Tescilli Tasarımların Korunması: Endüstriyel tasarım haklarının korunma şartları SMK m.56’da düzenlenmiştir. Bunlar […]
10 Temmuz 2023
tasarim davalari 1

Tasarım Davaları

Cinsel Suçlarda Ceza veya Yaptırımlar Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitap, II. Kısım, VI. Bölümde düzenlenmiştir. Cinsel suçların yaptırımları suçun niteliğine göre değişiklik […]
17 Mayıs 2021

Patent Hakkına Tecavüz Hallerinde Cezai Yaptırım Söz Konusu Mu?

Patent Hakkında Tecavüz Fiillerine Ceza Yaptırımı Var mı? Bursa Patent avukatı 2009 yılı öncesinde, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ` nın 71/A madesinde yazılı […]
17 Mayıs 2021

Patentin Hükümsüzlüğü Davası

Patentin Hükümsüzlüğü Davası Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:-Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına (yenilik, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayi` e uygulanabilirlik) sahip […]
17 Mayıs 2021

Tasarım Hakkı İhlallerinde Cezai Yaptırım Var mı?

Tasarım Hakkı İhlallerinde Cezai Yaptırım Var mı? 2009 yılı öncesinde, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK hükümleri uygulanarak , başkasının tescilli tasarımını taklit eden, tasarımın […]
17 Mayıs 2021

Tasarım Hakkı Sahibi, Tasarımdan Doğan Hakları Ne Zaman Kullanabilir?

Tasarım Hakkı Sahibi, Tasarımdan Doğan Hakları Ne Zaman Kullanabilir? Tasarım Başvurusu 6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanununun 65. maddesine göre tescil edilerek yayımlandığı takdirde, tescil sahibi, tasarım […]