20 Ekim 2022

Eyt Yasasında Son Gelişmeler

Sigortalılık başlangıç tarihi veya SGK sistemine giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesinde olan ve prim gün sayısını tamamladığı halde 5510 Sayılı Kanun’un emeklilik yaşlarını yükseltmesi nedeniyle yaş koşuluna takılarak emekli olamayan kişilere emeklilikte yaşa takılanlar veya kısaca EYT‘li denilmektedir. 
17 Mayıs 2021

Anonim Şirket SGK Borçlarının Yönetim Yönetim Kurulu Üyelerinden Talep Edilebilme Koşulları

Anonim Şirket SGK Borçlarının Yönetim Yönetim Kurulu Üyelerinden Talep Edilebilme Koşulları Amme alacaklarının tahsili maksadıyla tüzel kişiliğin yöneticilerine başvurulabilmesi için ‘yönetme, kanuni temsilci sıfatına haiz olma’ şartının gerekmektedir. 506 […]
17 Mayıs 2021

Muvazaalı Boşanma Nedeniyle Emekli Aylığının İptali

Muvazaalı Boşanma Nedeniyle Emekli Aylığının İptali T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2015/4834 Karar No: 2016/892 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : […]
17 Mayıs 2021

Yurt Dışı Sigortalılık Başlangıç Tarihi Karar

Yurt Dışı Sigortalılık Başlangıç Tarihi Karar Yurt Dışı Sigortalılık Başlangıç Tarihi Karar T.C. BURSA 6. İŞ MAHKEMESİEsas-Karar No: 2013/303 Esas – 2014/217 T.C. TÜRK MİLLETİ ADINA […]
17 Mayıs 2021

Yurtdışı Borçlanması ve Sigortalılık Başlangıç Tarihi

Yurtdışı Borçlanması ve Sigortalılık Başlangıç Tarihi YURTDIŞI BORÇLANMASI VE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ Kişinin yurtdışı çalışması Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyal Güvenlik sözleşmesi olan bir ülkede gerçekleşmişse,  Türkiye […]
17 Mayıs 2021

Vergi Dairesince Tebliğ Edilen Ödeme Emri Dava Açma Süresi

Vergi Dairesince Tebliğ Edilen Ödeme Emri Dava Açma Süresi T.C. DANISTAY 4. DAIRE E. 2005/2134 K. 2006/2156 T. 13.11.2006 • ÖDEME EMRİ ( Dava Açma Süresinin […]