Gayrimenkul Davaları

16 Mayıs 2021
Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi
Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi EŞ LEHİNE VERİLEN İPOTEKEŞLER ARASINDAKİ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİORTAKLIÐIN İŞLERİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEKKADININ KOCA LEHİNE GERÇEKLEŞTİRDİÐİ İŞLEMLERLİMİT […]
16 Mayıs 2021
Muvazaa nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Kararları
Muvazaa nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Kararları Muvazaa nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Kararları T.C. BURSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO […]
16 Mayıs 2021
Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi
Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi GAYRİMENKUL DAVALARI: GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ÖDENMİŞ PARANIN DENKLEŞTİRİCİ […]
16 Mayıs 2021
Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi
Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi Uygulamada şufa davasına konu olabilecek hisse satışlarında şufalı payın satış bedelinin gerçekte kararlaştırılan bedelden oldukça yüksek beyan edildiğine […]
16 Mayıs 2021
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/12273 KARAR NO : 2012/14393 Y A R […]
16 Mayıs 2021
Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdi
Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdiİçindekiler1 Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdi1.0.1 Mahkemece davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.1.0.1.1 TEMYİZ EDEN:Davacı vekili1.0.2 HUKUK GENEL KURULU KARARI1.0.3 Dava, muris muvazaa hukuksal […]
16 Mayıs 2021
Şufa ( önalım) Davaları
Bursa Gayrimenkul Avukatı    ŞUFA ( ÖNALIM) DAVALARI      “Önalım hakkı; Müşterek mülkiyete tabi taşınmazda pay sahibi olarak veya sözleşmeden doğan hakka dayanılarak, taşınmazdaki bir hissenin üçüncü bir […]
16 Mayıs 2021
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası T.C.YARGITAY5. Hukuk Dairesi Esas: 2008/1494Karar: 2008/3602Tarih: 24.03.2008 ÖZET: Somut dava, 2942 s. Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan […]
16 Mayıs 2021
Kamulaştırmasız El Atma Davası
T.C.YARGITAY5. HUKUK DAİRESİE. 2004/390K. 2004/2222T. 4.3.2004• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İLK DAVADA SAKLI TUTULAN KISMIN TAHSİLİ ( Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulmuş […]
16 Mayıs 2021
Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı
Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAIRESIE. 2005/9293K. 2005/10983T. 6.12.2005• ELATMANIN ÖNLENMESi ( Ecrimisil Talebi – […]
16 Mayıs 2021
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmenin Feshi – Rayiç Bedel
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmenin Feshi – Rayiç Bedel T.C. Yargitay 15. Hukuk Dairesi E: 2005/7593 K:2007/ 187 T: 18.01.2007  * Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi * Fesih * Rayiç Bedel.   OZET : Kat karşılığı insaat […]