Gayrimenkul Davaları

28 Ocak 2023
Reddi Miras
Reddi Miras Hakkında Her Şey
Reddi Mirasİçindekiler Bu yazımızda mirasın reddi kurumunu bütün yönleriyle ve uygulamaya dönük bir bakış açısıyla ele alacağız.  Mirasın Reddi veya Reddi Miras Nedir? Reddi miras; yasal […]
16 Aralık 2022
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneği
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneğiİçindekiler Muris muvazaası davası internetten alınmış hazır dava dilekçesi içeriklerinin kullanılmasına uygun bir dava türü değildir. Yukarıda açıklandığı […]
16 Aralık 2022
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatı
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatıİçindekiler Muris muvazaası davasını kazanabilmek içinmiras bırakanın mirastan mal kaçırma kastı ile hareket ettiğinin kanıtlanması gerekir. Bu iddia her türlü […]
16 Aralık 2022
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır?
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır?İçindekiler Muris muvazaası veya mirastan mal kaçırma örnekleri genellikle mirasçılardan birine bir taşınmazı tapuda satış göstererek bağışlamak veya […]
15 Ağustos 2022
Aile Konutunun Satışının İptali Davası
Aile Konutunun Satışının İptaliİçindekiler Aile Konutu Nedir?  Medeni Hukukta aile birliğinin korunması amacıyla öngörülen tedbirlerden biri olan aile konutu; eşlerin ve varsa çocuklarının birlikte ve sürekli […]
15 Ağustos 2022
Muris muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davalarıİçindekiler Miras Hukuku Nedir? Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde bu kişiye ait malvarlıklarının yasal ve […]
16 Mayıs 2021
Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi
Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi EŞ LEHİNE VERİLEN İPOTEKEŞLER ARASINDAKİ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİORTAKLIÐIN İŞLERİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEKKADININ KOCA LEHİNE GERÇEKLEŞTİRDİÐİ İŞLEMLERLİMİT […]
16 Mayıs 2021
Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi
Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi GAYRİMENKUL DAVALARI: GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ÖDENMİŞ PARANIN DENKLEŞTİRİCİ […]
16 Mayıs 2021
Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi
Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesiİçindekiler Paylı mülkiyete tabi bir taşınmazdan hisse satın almak oldukça riskli bir durumdur. Bu taşınmazlardaki pay satışlarında mevcut paydaşların […]
16 Mayıs 2021
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davasıİçindekiler Bu yazımızda uygulamada, izale i şüyu davası, paydaşlığın giderilmesi davası veya paylaşma davası olarak da bilinen önemli bir miras ve gayrimenkul […]
16 Mayıs 2021
Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdi
Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdiİçindekiler T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas     :2011/1-720 Karar   :2012/4 Tarih    :18.01.2012 Taraflar arasındaki ‘Tapu iptal ve tescil, olmazsa tenkis’ davasından dolayı […]
16 Mayıs 2021
Şufa ( önalım) Davaları
   ŞUFA ( ÖNALIM) DAVALARIİçindekiler Şufâ Önalım Hakkı Nedir?    “Önalım (şuf’a) hakkı; Müşterek mülkiyete tabi taşınmazda pay sahibi olarak veya sözleşmeden doğan hakka dayanılarak, taşınmazdaki bir […]
16 Mayıs 2021
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası T.C.YARGITAY5. Hukuk Dairesi Esas: 2008/1494Karar: 2008/3602Tarih: 24.03.2008 ÖZET: Somut dava, 2942 s. Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan […]
16 Mayıs 2021
Kamulaştırmasız El Atma Davası
Kamulaştırmasız El Atma T.C.YARGITAY5. HUKUK DAİRESİE. 2004/390K. 2004/2222T. 4.3.2004• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İLK DAVADA SAKLI TUTULAN KISMIN TAHSİLİ ( Fazlaya Dair […]
16 Mayıs 2021
Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı
Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAIRESIE. 2005/9293K. 2005/10983T. 6.12.2005• ELATMANIN ÖNLENMESi ( Ecrimisil Talebi – […]
16 Mayıs 2021
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmenin Feshi – Rayiç Bedel
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmenin Feshi – Rayiç Bedel T.C. Yargitay 15. Hukuk Dairesi E: 2005/7593 K:2007/ 187 T: 18.01.2007  * Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi * Fesih * Rayiç Bedel.   OZET : Kat karşılığı insaat […]