Gayrimenkul Davaları

28 Ocak 2023
Reddi Miras
Reddi Miras Hakkında Her Şey
Reddi Mirasİçindekiler1 Reddi Miras1.1 Mirasın Reddi veya Reddi Miras Nedir?1.1.1 Mirasın Reddi veya Reddi Miras Süresi1.1.2 Üç Ay İçinde Miras Reddedilmezse Ne Olur?1.2 Reddi Miras Nasıl […]
16 Aralık 2022
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneği
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneğiİçindekiler1 Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneği1.1 Muris muvazaası Davası Karar Örnekleri Muris muvazaası davası […]
16 Aralık 2022
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatı
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatıİçindekiler1 Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatı1.1 Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır?1.1.1 Muris Muvazaası Veya Mirastan […]
16 Aralık 2022
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır?
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır?İçindekiler1 Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır?1.1 Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Ne […]
15 Ağustos 2022
Aile Konutunun Satışının İptali Davası
Aile Konutunun Satışının İptaliİçindekiler1 Aile Konutunun Satışının İptali1.1 Aile Konutu Nedir? 1.2 Aile Konutu Şerhi Nedir?1.2.1 Aile Konutu, Şerhe Rağmen, Diğer Eşten Habersiz Satılırsa Ne Olur?  1.2.2 […]
15 Ağustos 2022
Muris muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları
Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davalarıİçindekiler1 Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davaları1.1 Miras Hukuku Nedir?1.2 Gayrimenkul Hukuku Nedir?1.3 Muris Muvazaası Veya Mirastan Mal Kaçırma […]
16 Mayıs 2021
Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi
Eşler Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi – Kadının Koca Lehine İpotek Vermesi EŞ LEHİNE VERİLEN İPOTEKEŞLER ARASINDAKİ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİORTAKLIÐIN İŞLERİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEKKADININ KOCA LEHİNE GERÇEKLEŞTİRDİÐİ İŞLEMLERLİMİT […]
16 Mayıs 2021
Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi
Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi Gayrimenkul Davaları: Geçersiz Sözleşme nedeniyle Ödenen Paranın İadesi GAYRİMENKUL DAVALARI: GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ÖDENMİŞ PARANIN DENKLEŞTİRİCİ […]
16 Mayıs 2021
Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi
Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesiİçindekiler1 Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek Veya Düşük Gösterilmesi1.0.1 Tapuda Gösterilen Satış Bedeli mi? Gerçek Satış Bedeli mi? 1.0.1.1 Şufa […]
16 Mayıs 2021
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davasıİçindekiler1 Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası1.1 Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Nedir?1.1.1 Ortaklığın Giderilmesi veya İzale-i Şuyu Davası Nedir?1.1.2 Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) […]
16 Mayıs 2021
Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdi
Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdiİçindekiler1 Muvazaa Davası;Ölünceye Kadar Bakma Akdi1.0.1 Mahkemece davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.1.0.1.1 TEMYİZ EDEN:Davacı vekili1.0.2 HUKUK GENEL KURULU KARARI1.0.3 Dava, muris muvazaa hukuksal […]
16 Mayıs 2021
Şufa ( önalım) Davaları
   ŞUFA ( ÖNALIM) DAVALARIİçindekiler1 ŞUFA ( ÖNALIM) DAVALARI1.1 Şufâ Önalım Hakkı Nedir?   1.2 Şufa Davası Açma Süresi1.2.1 Şuf’a hakkı zamanaşımı: 1.2.2 Şuf’a (önalım) Bedeli ve Tapuda Gösterilen […]
16 Mayıs 2021
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası T.C.YARGITAY5. Hukuk Dairesi Esas: 2008/1494Karar: 2008/3602Tarih: 24.03.2008 ÖZET: Somut dava, 2942 s. Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan […]
16 Mayıs 2021
Kamulaştırmasız El Atma Davası
Kamulaştırmasız El Atma T.C.YARGITAY5. HUKUK DAİRESİE. 2004/390K. 2004/2222T. 4.3.2004• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İLK DAVADA SAKLI TUTULAN KISMIN TAHSİLİ ( Fazlaya Dair […]
16 Mayıs 2021
Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı
Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı Elatmanın Önlenmesi – Ecrimisil – İntifa Hakkı  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAIRESIE. 2005/9293K. 2005/10983T. 6.12.2005• ELATMANIN ÖNLENMESi ( Ecrimisil Talebi – […]
16 Mayıs 2021
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmenin Feshi – Rayiç Bedel
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşmenin Feshi – Rayiç Bedel T.C. Yargitay 15. Hukuk Dairesi E: 2005/7593 K:2007/ 187 T: 18.01.2007  * Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi * Fesih * Rayiç Bedel.   OZET : Kat karşılığı insaat […]