Gayrimenkul, İnşaat ve Kira Davaları

Bursa gayrimenkul avukatı, Bursa kira avukatı

Hukuk büromuz kira ve inşaat alanları da dahil olmak üzere gayrimenkullerle ilgili her konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu alandaki çalışmalarımızın büyük bir kısmını aşağıdaki dava türleri oluşturmaktadır.


 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları
 • Şufa nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davaları
 • Tüketici işlemine dayalı (yükleniciden konut satın alma) tapu iptali ve tescil davaları
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu davaları) davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları (idari yargıda)
 • Kamulaştırmasız el atma davaları (adli yargıda)
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları
 • İpoteğin ve sınırlı ayni hakların kaldırılması davaları
 • Müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları
 • Muarazanın men’i davaları
 • Zilyedliğin korunması davaları
 • Tapu kaydının tashihi davaları
 • Kadastro Tespitine itiraz davaları
 • Taşkın inşaat nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davaları
 • Kiralananın tahliyesi davaları
 • Kira alacağı davaları
 • Kira bedelinin tespiti davaları
 • Geçit hakkı davaları
 • Kat mülkiyeti kanunundan doğan davalar
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davaları
 • İhale hazırlıklarında danışmanlık
 • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi konularında danışmanlık