İcra İflas Davaları

2 Haziran 2023
icra takibii
İcra Takibi veya Cebri İcra Nedir? 
İcra Takibi veya Cebri İcra Nedir?  Anlaşmalı Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminatİçindekiler1 Anlaşmalı Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat1.1 Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Maddi ve Manevi Tazminat Davası […]
17 Mayıs 2021
İcra İnkar Tazminatı
İcra İnkar Tazminatıİçindekiler1 İcra İnkar Tazminatı1.0.0.1 -K A R A R T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/553 KARAR NO: 2014/4497Y A R G I […]
17 Mayıs 2021
Delil Olarak Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanma
Delil Olarak Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanma T.C.YARGITAY15. Hukuk Dairesi Esas: 2004/4125Karar: 2004/4149Tarih: 14.09.2004 KARAR METNİ:Hükmün temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi […]
17 Mayıs 2021
Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu
Hamilin Cirantaya Müracaatının Senedin Protesto Edilmesi Şartına Bağlı Bulunduğu T.C.YARGITAY12. Hukuk Dairesi Esas: 2006/11961Karar: 2006/15028Tarih: 07.07.2006 ÖZET: Somut olayda olduğu gibi bonolarda keşideci protesto edilmemişse hamil […]
17 Mayıs 2021
İflasın Ertelenmesi Davası
İflasın Ertelenmesi Davası Yargitay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E. : 2005/2807 K. : 2005/4480 T. : 21.04.2005 • Grup Sirketleri Tarafindan Birlikte Acilan İflasin Ertelenmesi Davasi • […]
17 Mayıs 2021
Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek İddianame Gerekmemesi
Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek İddianame Gerekmemesi T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2007/17-16 K. 2007/28 T. 13.2.2007 • ALACAKLISINI ZARARA UÐRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK […]
17 Mayıs 2021
İflas Masasına Kayıt Kabul Davası Yabancı Para Alacağı Kaydı İflasta Eşitlik
İflas Masasına Kayıt Kabul Davası Yabancı Para Alacağı Kaydı İflasta Eşitlik İflas Masasına Kayıt Kabul Davası Yabancı Para Alacağı Kaydı İflasta Eşitlik T.C. YARGITAY 19. Hukuk […]
17 Mayıs 2021
Tasarrufun İptali Davaları
Tasarrufun İptali Davalarıİçindekiler1 Tasarrufun İptali Davaları1.0.0.1 T.C.1.0.0.2 YARGITAY1.0.0.3 17. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2008/2594 K. 2008/3948 T. 14.7.2008 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI […]
17 Mayıs 2021
İflasın Ertelenmesi
İflasın Ertelenmesi T.C.YARGITAY19. Hukuk Dairesi Esas: 2007/261Karar: 2007/3707Tarih: 12.04.2007 KARAR METNİ:Davacı vekilince hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın […]