İş Davaları

17 Mayıs 2021
Kısmi olarak Ödenen Kıdem Tazminatı Tutarının Bk Md. 100 Gereğince Öncelikle Faiz Ve Giderlere Mahsup Edilmesi
Kısmi olarak Ödenen Kıdem Tazminatı Tutarının Bk Md. 100 Gereğince Öncelikle Faiz Ve Giderlere Mahsup Edilmesi Kıdem tazminatı alacağı, akdin fesih tarihinden itibaren muaccel olur ve […]
17 Mayıs 2021
YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI VE İŞÇİ -İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR
YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI VE İŞÇİ -İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR DEMİRBAŞ HUKUK BÜROSU – AVUKAT BİLGE DEMİRBAŞ – 04.04.2020 Genel bakış 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan […]
17 Mayıs 2021
Fesih Bildirimine Neden Olan Davranışın Açık ve Kesin Bir şekilde Belirtilmesi Gerektiği Hakkında
Fesih Bildirimine Neden Olan Davranışın Açık ve Kesin Bir şekilde Belirtilmesi Gerektiği Hakkında Fesih bildiriminde, feshe neden olan davranışın açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. […]
17 Mayıs 2021
Çalışanın Görevini Yaparken İşverene Verdiği Zararın Tazmini Davası – Zamanaşımı
Çalışanın Görevini Yaparken İşverene Verdiği Zararın Tazmini Davası – Zamanaşımı T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/21199 KARAR NO : 2015/23118 Mahkemesi : Bursa […]
17 Mayıs 2021
İş Hukukunda Ücretsiz İzin
İş Hukukunda Ücretsiz İzin  İŞ HUKUKUNDA ÜCRETSİZ İZİN Ekonomik sebepler veya mevsimsel daralmalar nedeniyle işyerinde faaliyetlerin durma noktasına gelmesi durumunda işletmeler, krizi aşmak için çalışanların bir […]
17 Mayıs 2021
Yargıtay Kararı: Fazla Çalışma Ücreti
Yargıtay Kararı: Fazla Çalışma Ücreti FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN ÜCRET BORDROSUNUN SAHTELİĞİ KANITLANMADIKÇA KESİN DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU   FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN […]
17 Mayıs 2021
İş Kazasını Zamanında Bildirmeme İdari Para Cezası
İş Kazasını Zamanında Bildirmeme İdari Para Cezası İş Kazasını Zamanında Bildirmeme İdari Para Cezası İŞ KAZASINI SÜRESİ İÇİNDE BİLDİRMEMEİDARİ PARA CEZASI KABAHATLER KANUNUİTİRAZ YERİNİN SULH CEZA MAHKEMESİ OLMASI  […]
17 Mayıs 2021
Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma Nedeniyle Kıdem Tazminatı Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma Nedeniyle Kıdem Tazminatı15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ VE 3600 GÜN PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI […]
17 Mayıs 2021
İş Hukuku Yargıtay Kararı: Sendika Yetki Tespitine İtiraz
İş Hukuku Yargıtay Kararı: Sendika Yetki Tespitine İtiraz İş Hukuku Yargıtay Kararı: Sendika Yetki Tespitine İtirazT.C.YARGITAY9. Hukuk Dairesi  o        İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ o        YETKİ TESPİTİ DAVASI o        GÖREV o        İŞYERLERİN 2822 SAYILI YASA UYARINCA […]
17 Mayıs 2021
Yargıtay Kararı: Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyeri
Yargıtay Kararı: Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyeri Yargıtay Kararı: Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti Kapsamında Kalan İşyeriYARGITAY İLAMI   ESAS NO       :2008/43998 KARAR NO :2010/39187   […]
17 Mayıs 2021
Yargıtay Kararı: İşe İade Davası İşveren Vekili ve Yardımcıları
Yargıtay Kararı: İşe İade Davası İşveren Vekili ve Yardımcıları Yargıtay Kararı: İşe İade Davası İşveren Vekili ve Yardımcıları     T.C    YARGITAY9. Hukuk Dairesi YARGITAY İLAMIESAS NO :2008/27930KARAR […]
17 Mayıs 2021
Yargıtay Kararı: İşe İade Davranışı İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan İşçi
Yargıtay Kararı: İşe İade Davranışı İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan İşçi Yargıtay Kararı: İşe İade Davranışı İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan İşçi   T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Y […]
17 Mayıs 2021
Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel tatil ve Ulusal Bayramlar
Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel tatil ve Ulusal Bayramlar Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel tatil ve Ulusal Bayramlar  YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE İŞ HUKUKUNDAKİ […]
17 Mayıs 2021
Yargıtay Kararı: İşçinin İş Yerinde Uyuması Haklı Fesih
Yargıtay Kararı: İşçinin İş Yerinde Uyuması Haklı Fesih Yargıtay Kararı: İşçinin İş Yerinde Uyuması Haklı FesihT.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUE. 1984/9-126K. 1984/315T. 23.3.1984* ISCININ ISYERINDE UYUMASI ( Hakli […]
17 Mayıs 2021
İşçi Bakımından Önelsiz Fesih Sebebi
İşçi Bakımından Önelsiz Fesih Sebebi İŞÇİ BAKIMINDAN ÖNELSİZ ( DERHAL ) FESİH HAKKI VEREN SEBEPLER1.      Sağlık sebepleria –    İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir […]
17 Mayıs 2021
Kötü Niyet Tazminatı
Kötü Niyet Tazminatı KÖTÜ NİYET TAZMİNATI   Süreli fesih             Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. …. ( 6. fıkra ) İşverenin bildirim şartına uymaması […]
17 Mayıs 2021
İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Sebepler
İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Sebepler İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GEÇERLİ BİR SEBEP GEREKİR Mİ? SEBEPLER   Feshin geçerli sebebe dayandırılması             Madde  18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en […]
17 Mayıs 2021
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ   İş sözleşmeleri tarafların karşılıklı anlaşması ile, işçinin ölümü ile, belirli süre ile yapılmış ise bu sürenin sona ermesi ile, Yine belirli süreli sözleşmelerde haklı sebeple derhal fesih […]
17 Mayıs 2021
Zorunlu İş Sözleşmeleri
Zorunlu İş Sözleşmeleri ZORUNLU İŞ SÖZLEŞMELERİ   Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurları ile Yapılan Zorunlu Sözleşmeler   Bu hususta aşağıdaki yönetmeliğe bakınız. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında […]
17 Mayıs 2021
Çocuk ve Kadın İşçiler ile Yabancılarla Yapılan Sözleşmelere İlişkin Özel Haller
Çocuk ve Kadın İşçiler ile Yabancılarla Yapılan Sözleşmelere İlişkin Özel Haller ÇOÇUK VE KADIN İŞÇİLER İLE YABANCILARLA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR VE GEÇERSİZ İŞ […]
17 Mayıs 2021
İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler
İş Kanunu Kapsamına Girmeyen İşler Kanunun 4. Maddesinde İş Kanunun kapsamına girmeyen işler sayılmıştır. İş kanunun bu maddede sayılan istisnalar dışında tüm işyerlerine, işveren ve vekilleri […]
17 Mayıs 2021
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi 1) TANIM4857 sayılı İş Yasası’nın 13. maddesin de  kısmi çalışmanın tanımı şu şekilde yapılmıştır. ‘İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle […]
17 Mayıs 2021
İş Sözleşmesi (Tanım ve Unsurlar)
İş Sözleşmesi (Tanım ve Unsurlar) İş Sözleşmesi (Tanım ve Unsurlar)   İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE UNSURLAr 1. Tanımı: 4857 Sayılı İş Kanunun 8. maddesinde İş sözleşmesinin […]
17 Mayıs 2021
İş Hukukunun Temel Kavramlarndan Bazıları
İş Hukukunun Temel Kavramlarndan Bazıları İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINDAN BAZILARI ( İşçi, Ücret, İş Görme, Bağımlılık, Stajyer, İşveren, İşveren vekili ) İşçi:  4857 Sayılı İş Kanununun 2 maddesinde ‘işçi’, kavramı “ […]
17 Mayıs 2021
İş Kanunu` nda yapılan Değişiklikler
İş Kanunu` nda yapılan Değişiklikler B- 4773 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER SONRASINDA DURUM1-Süreli Fesih Bildirimine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler1475 sayılı İş Kanununda belirsiz süreli hizmet akitlerinin […]
17 Mayıs 2021
İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar
İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar İŞ DAVALARI 1. İş ve Çalışma İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları: İş Mahkemelerinde en çok açılan davalar iş ve […]
17 Mayıs 2021
İş Güvencesi ve İşe İade Davası
İş Güvencesi ve İşe İade Davası İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVASI : 1. Genel Çerçeve: 4857 sayılı İş Kanunun 18. Maddesine göre otuz ve daha fazla […]