Sınai Mülkiyet Hukuku

Demirbaş Hukuk Bürosu uzun yıllardan beri sınai mülkiyet hukukunun her alanında yurt içi ve yurt dışında yerleşik şirketlere avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bazı örnek çalışma alanları şunlardır.

Marka, tasarım, patent ve faydalı modeller hakkında hükümsüzlük davaları

Belirli bir süre kullanmama nedeniyle marka iptali davaları

Marka, patent, faydalı model, tasarım haklarını ihlalden kaynaklanan maddi manevi tazminat, tecavüzün tespiti, tecavüzün men’i davaları ve bunlarla ilgili ihtiyati tedbir talepleri

Sınai mülkiyet hakları ile ilişkili haksız rekabet davaları

Türk Marka ve Patent Kurumu kararlarının iptali davaları

Türk Marka ve Patent Kurumu karalarına itirazlar

Paralel ithalat ve marka hakkının tüketilmesi konularına ilişkin hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü (dava takibi) hizmetleri