26 Nisan 2023
boşanma manevi tazminat hakki

Boşanmada Manevi Tazminat ve Kişilik Haklarının İhlali Koşulu 

Kişilik hakları, bir bütün olarak kişinin maddi – manevi varlığıyla ilişkili, bu varlığın korunmasını ve geliştirilmesini hedefleyen haklar ve özgürlükler olarak tanımlanabilir. Buna göre kişilik hakkı; […]