24 Temmuz 2023
tasarim hakkinin korunmasi

Tasarım Hakkının Korunması

Endüstriyel tasarımların korunması Sınai Mülkiyet Kanunu ve haksız rekabete ilişkin genel hükümler yoluyla sağlanmaktadır. Tescilli Tasarımların Korunması: Endüstriyel tasarım haklarının korunma şartları SMK m.56’da düzenlenmiştir. Bunlar […]