31 Ağustos 2022

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası Ve CMK Kapsamında Uzlaşma Bu yazıda mağdur ile haksız fiil failinin Ceza Muhakemesi Kanununun 253. Maddesi kapsamında uzlaşmalarının haksız fiil nedeniyle açılan […]
22 Eylül 2021

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI; HUKUKİ MAHİYETİ, DAYANAKLARI VE İTİRAZ USULÜ:

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik:” kenar başlıklı 83. maddesinde trafik kaza tespit tutanağından bahsedilmiştir.  İlgili hüküm […]
17 Mayıs 2021

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları Trafik Kazası Nedir? Trafik Kazası, Karayolları Trafik Kanununda; “karayolları üzerinde hareket halinde olan, bir ya da birden fazla, aracın karıştığı ölüm, yaralanma […]

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.