Tazminat Davaları

4 Aralık 2022
Kıdem Tazminatı Davası Hakkında Her Şey
100 Soruda Kıdem Tazminatı Kıdem Tazminatı Nedir?İçindekiler1 Kıdem Tazminatı Nedir?1.1 Kıdem Tazminatının Şartları 1.1.1 Kıdem Tazminatında Bir Tam Yıl Çalışma Şartı Nedir? Nasıl Sağlanır? 1.1.2 Hangi İşlerde Çalışanlar […]
31 Ağustos 2022
Trafik Kazası Tazminat Davası
Trafik Kazası Tazminat Davası Ve CMK Kapsamında Uzlaşmaİçindekiler1 Trafik Kazası Tazminat Davası Ve CMK Kapsamında Uzlaşma1.1 Uzlaştırma nedir?1.1.1 Uzlaştırma Usulü ve Sonuçları Nelerdir?1.1.2 Hangi Suçlar Uzlaştırmaya […]
3 Temmuz 2022
Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları
Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Maluliyet Raporuna Uygulanacak Yönetmeliğin İncelemesi Haksız fiil nedeniyle cismani zararların tazmini davalarında, söz konusu haksız fiilin kişide sürekli bir […]
2 Temmuz 2022
İş Kazası Tazminat
İş Kazasından Doğan Tazminat Davalarıİçindekiler1 İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları1.1 İş Kazası Nedir?1.1.1 İş Kazasının Kuruma Bildirilmesi1.2 İş Kazasının Tespiti Davası1.3 İş Kazası Tazminat Davası Nedir?1.3.1 […]
12 Ocak 2022
Hukuk Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının Bekletici Mesele Yapılmasının Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları Yönünden İncelemesi
HUKUK DAVALARINDA CEZA MAHKEMESİ KARARININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI YÖNÜNDEN İNCELEMESİ Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları Tazminat davaları çoğu zaman bir haksız […]
22 Eylül 2021
TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI; HUKUKİ MAHİYETİ, DAYANAKLARI VE İTİRAZ USULÜ:
TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞIİçindekiler1 TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI1.0.0.1 Kanun ve yönetmeliğe göre trafik kazası tespit tutanağının tanımını şu şekilde yapmak mümkündür. 1.0.1 Yargıtay’ a göre Kaza tespit […]
17 Mayıs 2021
Tazminat Hesaplarında TRH 2010 Yaşam Tablosunun Kullanılması
Tazminat Hesaplarında TRH 2010 Yaşam Tablosunun Kullanılması Yargıtay  17. Hukuk Dairesi 14/01/2021  T. 2020/2598 E.  2021/34 K sayılı çok yeni bir ilamında; Yargıtay Daireleri arasında tazminat hesabında […]
17 Mayıs 2021
DOKTOR/SAĞLIK PERSONELİ HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA KOMPLİKASYON KAVRAMI
DOKTOR/SAĞLIK PERSONELİ HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA KOMPLİKASYON KAVRAMI Hatalı Tedavi veya Tıbbı Girişim Sonucu Ortaya Çıkan Komplikasyon Kavramı :   Bir hastalığın seyri veya tedavisi sırasında ortaya […]
17 Mayıs 2021
TRAFİK KAZASI KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR
TRAFİK KAZASI KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULARİçindekiler1 TRAFİK KAZASI KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR2 1. Trafik […]
17 Mayıs 2021
Trafik Kazası Tazminat Davası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Trafik Kazası Tazminat Davası Destekten Yoksun Kalma Tazminatıİçindekiler1 Trafik Kazası Tazminat Davası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı1.1 TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KARAR İNCELEMESİ : 1.1.1 […]
17 Mayıs 2021
Bayinin Portföy Tazminatı
Bayinin Portföy Tazminatı Portföy Tazminatı, Türk hukukunda ilk olarak 6102 sayılı TTK ile acente yönünden  yazılı bir düzenlemeye tabi tutulmuş ise de hukukumuza 6102 sayılı Türk […]
17 Mayıs 2021
Hırsızlık Değil Dolandırıcılık Suçunu Oluşturan Eylem Kasko Sigorta Teminatı
Hırsızlık Değil Dolandırıcılık Suçunu Oluşturan Eylem Kasko Sigorta Teminatıİçindekiler1 Hırsızlık Değil Dolandırıcılık Suçunu Oluşturan Eylem Kasko Sigorta Teminatı1.0.1 Özet1.0.2 KARAR METNİ:1.0.3 SONUÇ: T.C.YARGITAY11. Hukuk Dairesi Esas: […]
17 Mayıs 2021
Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasar Alkolün Hasara Etkisi
Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasar Alkolün Hasara Etkisi  T.C.YARGITAY11. Hukuk Dairesi Esas: 2005/52Karar: 2006/88Tarih: 16.01.2006 ÖZET: Somut olay kasko sigorta poliçesiyle sigortalı aracın meydana gelen kazada […]
17 Mayıs 2021
Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları İstatistikleri
Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları İstatistikleri TRAFİK KAZALARI VE TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT DAVALARINA İLİŞKİN BAZI İSTATİSTİKLER Yol ve araçlardaki eksiklikler, sürücü eğitimindeki yetersizlikler, trafik kurallarına uyma […]
17 Mayıs 2021
İşletenin Trafik Kazasından Doğan Sorumluluğu
İşletenin Trafik Kazasından Doğan Sorumluluğu Trafik kazalarından doğan tazminat davaları, tazminat ve sorumluluk hukukumuzda önemli yer tutan davalardandır. Bu davalarda kusurlu olanların yanında, araç işleteninde kusursuz […]
17 Mayıs 2021
Danıştay Kararı: Manevi Tazminat İçin İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Gerekmemesi
Danıştay Kararı: Manevi Tazminat İçin İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Gerekmemesi Danıştay Kararı: Manevi Tazminat İçin İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun GerekmemesiT.C. DANISTAY İdari Dava Daireleri Kurulu E. : […]
17 Mayıs 2021
Ruhsatsız Binanın Depremde Yıkılması Tazminat
Ruhsatsız Binanın Depremde Yıkılması Tazminatİçindekiler1 Ruhsatsız Binanın Depremde Yıkılması Tazminat1.1 KAÇAK BİNADA MEYDANA GELEN DEPREM1.2 KİRACININ KAÇAK YAPILMIŞ BİNADA OTURMASI T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2007/5045 K. 2008/20 T. […]
17 Mayıs 2021
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Mirasın Reddi
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Mirasın Reddi DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATIMİRASIN REDDİMİRASI REDDEDEN EŞİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİANATI TALEP EDEBİLECEÐİ   YARGITAYHUKUK GENEL KURULUE: 2007/4-222 K: 2007/222 T: 18.04.2007      Taraflar arasındaki […]
17 Mayıs 2021
Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Mani Tazminat Basın Özgürlüğü
Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Mani Tazminat Basın Özgürlüğüİçindekiler1 Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Mani Tazminat Basın Özgürlüğü1.1 YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI1.1.1 HUKUK GENEL KURULU […]
17 Mayıs 2021
Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Manevi Tazminat
Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Manevi Tazminatİçindekiler1 Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Manevi Tazminat1.1 HUKUK GENEL KURULU KARARI T.C.YARGITAYHukuk Genel Kurulu Esas: 2008/4-421Karar: 2008/422Tarih: 04.06.2008 KARAR METNİ:YARGITAY İLAMI […]
17 Mayıs 2021
Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı
Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı  TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ Karayolları Trafik Kanunun 109. Maddesinde şöyledir. Madde 109 – Motorlu […]
17 Mayıs 2021
Trafik Kazası Tazminat Davaları
Trafik Kazası Tazminat Davalarıİçindekiler1 Trafik Kazası Tazminat Davaları1.1 Trafik Kazası Nedir?1.1.1 Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?1.1.2 Trafik Kazası Tazminat Davası Nedir?1.1.3 Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler […]

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.