Vergi ve Sosyal Güvenlik Davaları

20 Ekim 2022
Eyt Yasasında Son Gelişmeler
Sigortalılık başlangıç tarihi veya SGK sistemine giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesinde olan ve prim gün sayısını tamamladığı halde 5510 Sayılı Kanun’un emeklilik yaşlarını yükseltmesi nedeniyle yaş koşuluna takılarak emekli olamayan kişilere emeklilikte yaşa takılanlar veya kısaca EYT‘li denilmektedir. 
17 Mayıs 2021
Anonim Şirket SGK Borçlarının Yönetim Yönetim Kurulu Üyelerinden Talep Edilebilme Koşulları
Anonim Şirket SGK Borçlarının Yönetim Yönetim Kurulu Üyelerinden Talep Edilebilme Koşulları Amme alacaklarının tahsili maksadıyla tüzel kişiliğin yöneticilerine başvurulabilmesi için ‘yönetme, kanuni temsilci sıfatına haiz olma’ şartının gerekmektedir. 506 […]
17 Mayıs 2021
Muvazaalı Boşanma Nedeniyle Emekli Aylığının İptali
Muvazaalı Boşanma Nedeniyle Emekli Aylığının İptali T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No: 2015/4834 Karar No: 2016/892 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : […]
17 Mayıs 2021
Yurt Dışı Sigortalılık Başlangıç Tarihi Karar
Yurt Dışı Sigortalılık Başlangıç Tarihi Karar Yurt Dışı Sigortalılık Başlangıç Tarihi Karar T.C. BURSA 6. İŞ MAHKEMESİEsas-Karar No: 2013/303 Esas – 2014/217 T.C. TÜRK MİLLETİ ADINA […]
17 Mayıs 2021
Yurtdışı Borçlanması ve Sigortalılık Başlangıç Tarihi
Yurtdışı Borçlanması ve Sigortalılık Başlangıç Tarihi YURTDIŞI BORÇLANMASI VE SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ Kişinin yurtdışı çalışması Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyal Güvenlik sözleşmesi olan bir ülkede gerçekleşmişse,  Türkiye […]
17 Mayıs 2021
Vergi Dairesince Tebliğ Edilen Ödeme Emri Dava Açma Süresi
Vergi Dairesince Tebliğ Edilen Ödeme Emri Dava Açma Süresi T.C. DANISTAY 4. DAIRE E. 2005/2134 K. 2006/2156 T. 13.11.2006 • ÖDEME EMRİ ( Dava Açma Süresinin […]

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.