26 Kasım 2022

Ev İşlerinde Çalışanların İşçilik Hakları ve Sigortalılığı

Ev İşlerinde Çalışanların İşçilik Hakları ve Sigortalılığı EK-9 Çalışan Ne Demektir? Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 21/3/2018 tarihli […]
16 Kasım 2022

İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu

İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu; Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma hakkına sahiptir. İş ve çalışma hürriyeti, kişinin […]
20 Ekim 2022

Eyt Yasasında Son Gelişmeler

Sigortalılık başlangıç tarihi veya SGK sistemine giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesinde olan ve prim gün sayısını tamamladığı halde 5510 Sayılı Kanun’un emeklilik yaşlarını yükseltmesi nedeniyle yaş koşuluna takılarak emekli olamayan kişilere emeklilikte yaşa takılanlar veya kısaca EYT‘li denilmektedir. 
12 Ekim 2022

Kiracının Tahliyesi Davaları

Kiracının Tahliyesi Davaları, Kira sözleşmeleri, Mal sahibi kiracısını nasıl tahliye eder? İhtiyac nedeniyle tahliye, Yeniden imar inşa nedeniyle tahliye, Yetkili mahkeme, Tahliye Taahhüdü, Alt kira, Kira borcu ne zaman ödenir?
31 Ağustos 2022

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası Ve CMK Kapsamında Uzlaşma Bu yazıda mağdur ile haksız fiil failinin Ceza Muhakemesi Kanununun 253. Maddesi kapsamında uzlaşmalarının haksız fiil nedeniyle açılan […]
15 Ağustos 2022

Aile Konutunun Satışının İptali Davası

Aile Konutunun Satışının İptali Aile Konutu Nedir?  Medeni Hukukta aile birliğinin korunması amacıyla öngörülen tedbirlerden biri olan aile konutu; eşlerin ve varsa çocuklarının birlikte ve sürekli […]
15 Ağustos 2022

Muris muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları

Mirastan Mal Kaçırma Miras Hukuku Nedir?  Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde bu kişiye ait malvarlıklarının yasal ve atanmış mirasçılara nasıl intikal […]
21 Temmuz 2022

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Evlilik, tarihin ilk dönemlerinden beri bütün topluluklarda ve kültürlerde rastlanan en yaygın birliktelik biçimidir. Önceden sürekli birlikte yaşamayan, yasal veya ahlaki açıdan birbirlerine […]
3 Temmuz 2022

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Maluliyet Raporuna Uygulanacak Yönetmeliğin İncelemesi Haksız fiil nedeniyle cismani zararların tazmini davalarında, söz konusu haksız fiilin kişide sürekli bir […]