15 Ağustos 2022

Aile Konutunun Satışının İptali Davası

Aile Konutunun Satışının İptali Aile Konutu Nedir?  Medeni Hukukta aile birliğinin korunması amacıyla öngörülen tedbirlerden biri olan aile konutu; eşlerin ve varsa çocuklarının birlikte ve sürekli […]
15 Ağustos 2022

Muris muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları

Mirastan Mal Kaçırma Miras Hukuku Nedir?  Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde bu kişiye ait malvarlıklarının yasal ve atanmış mirasçılara nasıl intikal […]
21 Temmuz 2022

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Evlilik, tarihin ilk dönemlerinden beri bütün topluluklarda ve kültürlerde rastlanan en yaygın birliktelik biçimidir. Önceden sürekli birlikte yaşamayan, yasal veya ahlaki açıdan birbirlerine […]
3 Temmuz 2022

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Maluliyet Raporuna Uygulanacak Yönetmeliğin İncelemesi Haksız fiil nedeniyle cismani zararların tazmini davalarında, söz konusu haksız fiilin kişide sürekli bir […]
2 Temmuz 2022

İş Kazası Tazminat

İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları İş Kazası İş Kazası Nedir? İş kazası, işçinin yasada yazan hallerde bir kazaya uğraması ve bu nedenle bedenen ve ruhen zarar […]
2 Temmuz 2022

Maluliyet Tespitine Uygulanacak Yönetmelik

2 Temmuz 2022

Boşanma Avukatları Anlaşmalı Boşanmanın Aceleye Geldiğini Düşünüyor

1 Temmuz 2022

Boşanma Hukukunda Affetme ve Hoşgörü İle Karşılama

12 Haziran 2022

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku Nedir? Ceza hukuku nedir? Hukuk; toplumsal düzeni tesis etmeye yönelmiş ve yaptırımlarla desteklenen kurallar bütünüdür.  Hukuk sistemi olarak tarif edebileceğimiz bu kurallar kümesi, sosyal […]