24 Temmuz 2023
tasarim hakkinin korunmasi

Tasarım Hakkının Korunması

Endüstriyel tasarımların korunması Sınai Mülkiyet Kanunu ve haksız rekabete ilişkin genel hükümler yoluyla sağlanmaktadır. Tescilli Tasarımların Korunması: Endüstriyel tasarım haklarının korunma şartları SMK m.56’da düzenlenmiştir. Bunlar […]
10 Temmuz 2023
tasarim davalari 1

Tasarım Davaları

Cinsel Suçlarda Ceza veya Yaptırımlar Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Türk Ceza Kanunu’nun II. Kitap, II. Kısım, VI. Bölümde düzenlenmiştir. Cinsel suçların yaptırımları suçun niteliğine göre değişiklik […]
2 Haziran 2023
icra takibii

İcra Takibi veya Cebri İcra Nedir? 

İcra Takibi veya Cebri İcra Nedir?  Anlaşmalı Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Yazar: Avukat Hüseyin Demirbaş, Bursa Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar, maddi ve/veya manevi tazminat ödenip […]
17 Mayıs 2023
Kidem Tazminati ve İş Davalarinda Avukat. Avukat Olmadan Dava Açilabilir Mi2

Anlaşmalı Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Anlaşmalı Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Yazar: Avukat Hüseyin Demirbaş, Bursa Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar, maddi ve/veya manevi tazminat ödenip ödenmeyeceğini ve ödenecekse miktarını anlaşmalı boşanma […]
6 Mayıs 2023
bosanma maddi tazminat 1

Boşanmada Maddi Tazminat

Boşanmada Maddi Tazminat Yazar: Avukat Hüseyin Demirbaş, Bursa Boşanma aşamasında olan eşlerin diğer taraftan maddi tazminat talep etmesi mümkündür. Bu hak belirli koşullar altında daha önce […]
26 Nisan 2023
boşanma manevi tazminat hakki

Boşanmada Manevi Tazminat ve Kişilik Haklarının İhlali Koşulu 

Kişilik hakları, bir bütün olarak kişinin maddi – manevi varlığıyla ilişkili, bu varlığın korunmasını ve geliştirilmesini hedefleyen haklar ve özgürlükler olarak tanımlanabilir. Buna göre kişilik hakkı; […]
15 Nisan 2023
boşanma manevi tazminati

Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanmada Manevi Tazminat Boşanmada manevi tazminatın yasal dayanağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. Maddesidir. Madde metnine göre “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya […]
30 Ocak 2023
Reddi Miras

Mirasın Hükmen Reddi ve Reddi Miras Davası

Mirasın Hükmen Reddi ve Reddi Miras Davası Mirasın Hükmen Reddi ve Reddi Miras Davası, Miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle borçlarını ödemekten aciz durumda olduğu açıkça belli […]
28 Ocak 2023
Reddi Miras

Reddi Miras Hakkında Her Şey

Reddi Miras Bu yazımızda mirasın reddi kurumunu bütün yönleriyle ve uygulamaya dönük bir bakış açısıyla ele alacağız.  Mirasın Reddi veya Reddi Miras Nedir? Reddi miras; yasal […]