İdare Hukuku

Ekibimiz idare hukuku ve idari yargının kapsamına giren her konuda avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

  • Her türlü iptal davası ve yürütmenin durdurulması talepleri
  • Her türlü tam yargı davası
  • Her türlü idari mercide idari işlem ve süreçlerin vekil sıfatıyla takibi