Kişiler ve Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere Kişiler ve Aile Hukukunun her alanında avukatlık ve yasal yardım hizmeti veriyoruz.

Bu kapsamda en çok aşağıdaki dava ve hukuki sorunlara eğiliyoruz.

 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Velayetin düzenlenmesi, değiştirilmesi, kaldırılması davaları
 • Boşanma davasında ayrı olarak açılan tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve tazminat davaları
 • Ziynet ve çeyiz eşyalarına ilişkin alacak davaları
 • Boşanma ve ölüm halinde mal rejiminin tasfiyesine yönelik davalar, (mal paylaşımı davaları)
 • Vesayet davaları
 • Nesebin düzeltilmesi ve babalığın tespiti davaları
 • Evlat edinmeye izin davaları
 • Yaş tespiti davaları
 • İsim tashihi (düzeltme) davaları
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma tedbirleri ve bunlara itirazlar
 • Aile konutu şerhi
 • Eşler arasında uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi