Miras Hukuku

Miras hukuku, Demirbaş Hukuk Bürosu’nun temel çalışma alanlarından biridir. Bu kategorinin, bazıları aşağıda zikredilen, tüm alanlarında uyuşmazlık çözümü ve hukuki danışma hizmeti veriyoruz.

  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi
  • Vasiyetnamenin açılması, okunması ve tenfizi davaları
  • Vasiyetnamenin iptali ve tenkis davaları
  • Mirasta istihkak davaları
  • Terekenin tespiti ve defter tutma işlemleri
  • Terekeye temsilci atanması davaları
  • Miras taksim işlemleri