İcra Hukuku, İcra Takipleri ve İcra Davaları

Bursa icra avukatı

İcra ve iflas hukuku, vadesi gelmiş bir borcun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını amaçlayan ve karmaşık süreç ve prosedürlerden oluşan bir kamu hukuku dalıdır.

Ekibimiz iflas ve konkordato süreçleri dahil icra iflas hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

 • Her türlü icra takibi işlemleri
 • İhtiyati haciz işlemleri
 • Konkordato işlemleri
 • İflas davaları ve iflas tasfiye süreçleri
 • Hacizde istihkak davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • Borca itiraz davaları
 • İmzaya itiraz
 • Memur muamelesini şikayet
 • İcra mahkemelerinde görülen kiralananın tahliyesi davaları