4 Aralık 2022

Kıdem Tazminatı Davası Hakkında Her Şey

100 Soruda Kıdem Tazminatı Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, iş akdinin sona ermesi durumunda, belirli koşulları sağlayan işçiye işveren tarafından çalışma süresi boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak […]
31 Ağustos 2022

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davası Ve CMK Kapsamında Uzlaşma Bu yazıda mağdur ile haksız fiil failinin Ceza Muhakemesi Kanununun 253. Maddesi kapsamında uzlaşmalarının haksız fiil nedeniyle açılan […]
3 Temmuz 2022

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları

Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Maluliyet Raporuna Uygulanacak Yönetmeliğin İncelemesi Haksız fiil nedeniyle cismani zararların tazmini davalarında, söz konusu haksız fiilin kişide sürekli bir […]
2 Temmuz 2022

İş Kazası Tazminat

İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları İş Kazası İş Kazası Nedir? İş kazası, işçinin yasada yazan hallerde bir kazaya uğraması ve bu nedenle bedenen ve ruhen zarar […]
12 Ocak 2022

Hukuk Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının Bekletici Mesele Yapılmasının Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları Yönünden İncelemesi

HUKUK DAVALARINDA CEZA MAHKEMESİ KARARININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI YÖNÜNDEN İNCELEMESİ Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları Tazminat davaları çoğu zaman bir haksız […]
22 Eylül 2021

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI; HUKUKİ MAHİYETİ, DAYANAKLARI VE İTİRAZ USULÜ:

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik:” kenar başlıklı 83. maddesinde trafik kaza tespit tutanağından bahsedilmiştir.  İlgili hüküm […]
17 Mayıs 2021

Tazminat Hesaplarında TRH 2010 Yaşam Tablosunun Kullanılması

Tazminat Hesaplarında TRH 2010 Yaşam Tablosunun Kullanılması Yargıtay  17. Hukuk Dairesi 14/01/2021  T. 2020/2598 E.  2021/34 K sayılı çok yeni bir ilamında; Yargıtay Daireleri arasında tazminat hesabında […]
17 Mayıs 2021

DOKTOR/SAĞLIK PERSONELİ HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA KOMPLİKASYON KAVRAMI

DOKTOR/SAĞLIK PERSONELİ HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA KOMPLİKASYON KAVRAMI Hatalı Tedavi veya Tıbbı Girişim Sonucu Ortaya Çıkan Komplikasyon Kavramı :   Bir hastalığın seyri veya tedavisi sırasında ortaya […]
17 Mayıs 2021

TRAFİK KAZASI KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR

TRAFİK KAZASI KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR 1. Trafik Kazası Ve Trafik Kazası Kaynaklı Tazminat Davası Nedir? Ülkemizde ulaşım sektörünün % […]

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.