16 Aralık 2022

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneği

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaası Davası Dilekçesi Örneği Muris muvazaası davası internetten alınmış hazır dava dilekçesi içeriklerinin kullanılmasına uygun bir dava türü değildir. Yukarıda açıklandığı […]
16 Aralık 2022

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatı

Mirastan Mal Kaçırma Veya Muris Muvazaasının İspatı Muris muvazaası davasını kazanabilmek içinmiras bırakanın mirastan mal kaçırma kastı ile hareket ettiğinin kanıtlanması gerekir. Bu iddia her türlü […]
12 Aralık 2022
isveren kidem tazminati

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi İşverenin işçinin hak ettiği kıdem tazminatını ödememesi seyrek rastlanan bir durum değildir. Çoğu zaman işverenler fesih işleminin haklı bir nedene dayandığını ileri […]
5 Aralık 2022
kidem tazminati nedir

Kıdem Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir? Kıdem tazminatı, iş akdinin sona ermesi durumunda, belirli koşulları sağlayan işçiye işveren tarafından çalışma süresi boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak topluca yapılan […]
2 Temmuz 2022

Maluliyet Tespitine Uygulanacak Yönetmelik

2 Temmuz 2022

Boşanma Avukatları Anlaşmalı Boşanmanın Aceleye Geldiğini Düşünüyor

27 Ekim 2021

Pcr Testi İş Akdi

Demirbaş Hukuk Bürosu Bursa İş Davaları Avukatı Pcr Testi İş Akdi 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüs (COVID- 19), kısa sürede […]
20 Ekim 2021

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Dava Zamanaşımı İncelemesi

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Dava Zamanaşımı İncelemesi Bursa Ceza Avukatı Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Dava Zamanaşımı İncelemesi, suçun zamanaşımı süresi esasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda […]
22 Eylül 2021

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI; HUKUKİ MAHİYETİ, DAYANAKLARI VE İTİRAZ USULÜ:

TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik:” kenar başlıklı 83. maddesinde trafik kaza tespit tutanağından bahsedilmiştir.  İlgili hüküm […]

Bazı hukuk bürolarının ve avukatların isimleri kullanılarak borcunuz olduğu, uzlaştırma dosyanız bulunduğu şeklinde gönderilen sms mesajlarına itibar etmeyiniz. Bunun yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu akılda bulundurunuz. Verilen numarayı aramayınız, link varsa tıklamayınız, aranırsanız vatandaşlık numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmayınız ve küçük de olsa hiç bir ödeme yapmayınız. Tarafı olduğunuz dosyaları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.