Marka Patent Tasarım Davaları

19 Şubat 2024
tasarim hakkinin ihlalinde tazminat davalari
Tasarım Hakkının İhlalinde Tazminat Davaları
Tasarım hakkına tecavüz sonuç olarak bir haksız fiildir. Dolayısıyla hakkın ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararın, ilgilisi tarafından talep edilmesi durumunda, haksız fiile ilişkin genel hükümler uyarınca […]
25 Temmuz 2023
tasarim hukuk bilgilenmis kullanici
Tasarıma Tecavüzün Önlenmesi, Durdurulması Ve Giderilmesi Davaları
Tasarıma Tecavüzün Önlenmesi, Durdurulması Ve Giderilmesi Davaları İçindekiler1 Tasarıma Tecavüzün Önlenmesi, Durdurulması Ve Giderilmesi Davaları 1.1 Tasarıma Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davaları:1.2 Tecavüzün Giderilmesi (Tecavüzün Ref’i) Davası:    1.3 […]
24 Temmuz 2023
tasarim hukuku bilgilenmis kullanici
Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı
Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcıİçindekiler1 Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı1.1 Tasarım Davalarında Hukuki Temsil ve Avukatlık: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu veya buna kaynak Avrupa Birliği hukuku düzenlemelerinde […]
24 Temmuz 2023
tasarim hakkinin korunmasi
Tasarım Hakkının Korunması
Endüstriyel tasarımların korunması Sınai Mülkiyet Kanunu ve haksız rekabete ilişkin genel hükümler yoluyla sağlanmaktadır. Tescilli Tasarımların Korunması:İçindekiler1 Tescilli Tasarımların Korunması:2 Tescilsiz Tasarımların Korunması:3 Tasarım, Marka ve […]
10 Temmuz 2023
tasarim davalari 1
Tasarım Davaları
Cinsel Suçlarda Ceza veya Yaptırımlarİçindekiler1 Cinsel Suçlarda Ceza veya Yaptırımlar1.0.1 Cinsel Saldırı Suçunun Cezası (TCK Madde 102/1):1.0.2 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası (TCK Madde 103):1.0.3 Reşit […]
17 Mayıs 2021
Patent Hakkına Tecavüz Hallerinde Cezai Yaptırım Söz Konusu Mu?
Patent Hakkında Tecavüz Fiillerine Ceza Yaptırımı Var mı?İçindekiler1 Patent Hakkında Tecavüz Fiillerine Ceza Yaptırımı Var mı?2 Bursa Patent avukatı Bursa Patent avukatı 2009 yılı öncesinde, 551 […]
17 Mayıs 2021
Patentin Hükümsüzlüğü Davası
Patentin Hükümsüzlüğü Davasıİçindekiler0.1 Patentin Hükümsüzlüğü Davası1 Patentin Hükümsüzlüğü Davası Yargıtay Kararı Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:-Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına (yenilik, […]
17 Mayıs 2021
Tasarım Hakkı İhlallerinde Cezai Yaptırım Var mı?
Tasarım Hakkı İhlallerinde Cezai Yaptırım Var mı? 2009 yılı öncesinde, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK hükümleri uygulanarak , başkasının tescilli tasarımını taklit eden, tasarımın […]
17 Mayıs 2021
Tasarım Hakkı Sahibi, Tasarımdan Doğan Hakları Ne Zaman Kullanabilir?
Tasarım Hakkı Sahibi, Tasarımdan Doğan Hakları Ne Zaman Kullanabilir? Tasarım Başvurusu 6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanununun 65. maddesine göre tescil edilerek yayımlandığı takdirde, tescil sahibi, tasarım […]
17 Mayıs 2021
Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 81. maddesine göre aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır. a) Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu […]
17 Mayıs 2021
Tasarım Hakkının Kapsamı ve Sınırları
Tasarım Hakkının Kapsamı ve Sınırları Tescilden doğan tasarım hakkının kapsamı 6769 Sayılı Kanunun 59/1 maddesinde ‘  Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin […]
17 Mayıs 2021
Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası
Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2011/14432 KARAR NO : 2012/21043 Y A R G I […]
17 Mayıs 2021
Patent Hakkı Sahibinin Hukuk Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri
Patent Hakkı Sahibinin Hukuk Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri Patent Hakkı Sahibinin Hukuk Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri Patent hakları tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemelerde dava […]
17 Mayıs 2021
Patent ve Faydalı Model Hakkında Genel Bilgiler
Patent ve Faydalı Model Hakkında Genel Bilgiler Patent ve Faydalı Model Nedir.? Patent ve faydalı modeli tanımlamadan önce “buluş” kavramı üzerinde durulmalıdır. “Buluş” , yaşamdaki spesifik bir probleme […]
17 Mayıs 2021
Franchising Sözleşmesi
Franchising Sözleşmesiİçindekiler1 Franchising Sözleşmesi2 Franchising Sözleşmesi (İsim Hakkı Sözleşmesi)2.0.1 1. Tanım2.0.2 2. Unsurları :2.0.3  3. Tarafların Borçları ve Hakları :2.0.4 4. Franchise Sözleşmesi’nin Sona Ermesi: Franchising […]
17 Mayıs 2021
Marka Hakkını İhlal Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar
Marka Hakkını İhlal Suçlarını İşleyenlere Verilecek Cezalar Bursa Marka Avukatı Anayasa Mahkemesinin 2004 ve 2008 yıllarında vermiş olduğu iptal kararları, ceza hukuku reformu, KHK ile ceza […]
17 Mayıs 2021
Marka Hakkı Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri
Marka Hakkı Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri A) HUKUK MAHKEMELERİNDE:  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 149. Maddesine göre, Sınai mülkiyet hakkı tecavüze […]
17 Mayıs 2021
Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Aşağıda yazılı fiiller patent haklarına tecavüz sayılır:   -Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek; […]
17 Mayıs 2021
Marka Hakkında Genel Bilgiler
Marka Hakkında Genel Bilgiler Marka Tanımı: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden şekillerden, harflerden, sayılardan […]
17 Mayıs 2021
Markanın Hükümsüzlüğü Davası
Markanın Hükümsüzlüğü Davasıİçindekiler1 Markanın Hükümsüzlüğü Davası1.1 Markanın Hükümsüzlüğü Davası ve Ticaret Ünvanının Terkini Davası1.2 Tanınmış Marka Markanın Hükümsüzlüğü Davası Hak Düşürücü Süre1.3 Markanın Hükümsüzlüğü Davası Hükümsüzlük […]